Liên hệ

Vữa

Công ty Xây Dựng Phương Đông là đơn vị chuyên cung cấp Vữa cho các đơn vị xây dựng

  • Sikagard 75 EpoCem – vữa trám gốc xi măng epoxy
  • Vữa sửa chữa Sika MonoTop 615
  • Vữa đông cứng nhanh Sika 102
  • Vữa tự chảy Sika 214-11
  • Vữa tự chảy NT Grout VG50
  • Vữa tự chảy Victa Grout-VG60
  • Vữa tự chảy Victa Grout-VG50

Showing all 7 results