Sơn chống thấm VICTALASTIC HQ

  • VICTALASTIC HQ sơn chống thấm 2 thành phần gốc xi măng polyme, Sản phẩm sản xuất dựa trên cơ sở các polyme tổng hợp và xi măng, do vậy chúng có khả năng liên kết rất tốt với hầu hết các sản phẩm xây dựng.
  • Chống thấm bề mặt bên trong và bên ngoài của các tầng hầm, bể chứa ăn, bể chứa nước thải, bể chứa nước sinh hoạt…, trước khi thi công lớp hoàn thiện bề mặt
  • Chống thấm sàn khu vệ sinh, bếp, khu dùng nước, tường ngoài nhà dân dụng, công nghiệp,…
Nhà Sản Xuất: Category: