Vữa tự chảy Sikagrout 214-11

Vữa tự chảy Sikagrout 214-11 | Xây Dựng Phương Đông

  • Là vữa tự san phẳng, không co ngót, cường độ cao.
  • Áp dụng gia cố và sửa chữa bê tông, chèn khe, đổ neo thiết bị vào đài móng, đổ neo gối cầu,
  • Chi tiết kỹ thuật click xem catalog Vữa tự chảy Sikagrout 214-11
Nhà Sản Xuất: Category:

Vữa tự chảy Sikagrout 214-11