Vữa tự chảy Victa Grout-VG50

Victa Grout-VG50 | Xây Dựng Phương Đông

 

  • Victa Grout VG-50 là vữa tự chảy không co ngót, cường độ cao.
  • Áp dụng gia cố và sửa chữa bê tông, chèn khe, đổ neo thiết bị vào đài móng, đổ neo gối cầu,
  • Chi tiết kỹ thuật click xem catalog Victa Grout-VG50
Nhà Sản Xuất: Category:

Victa Grout-VG50